Zaburzenia psychiczne u ofiar wykorzystywania seksualnego - prezentacja wybranych przypadków nadużyć seksualnych wobec dzieci ujawnionych w trakcie hospitalizacji w oddziale psychiatrii wieku rozwojowego

Agata Brzozowska

Abstrakt


W artykule przedstawiono przypadki dwojga dzieci, które podczas hospitalizacji psychiatrycznej ujawniły, iż były ofiarami wykorzystywania seksualnego. Przeprowadzono analizę występujących u ofiar objawów psychopatologicznych, podkreślając ich zróżnicowana patogenezę i niespecyficzność. U obojga dzieci obserwowano zachowania autodestrukcyjne, a w rodzinach występowała przemoc i chroniczne zaniedbanie. Wnioski wspierają wcześniejsze poglądy, że osobnicza odpowiedź na wykorzystywanie seksualne zależy m.in. od systemów oparcia oraz jakości więzi z rodzicami.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.