Wiktymizacja wychowanków domów dziecka - raport z badań

Monika Sajkowska

Abstrakt


Problem wiktymizacji dzieci wychowujących się w domach dziecka, w tym wykorzystywania seksualnego, nie był nigdy w Polsce przedmiotem diagnozy empirycznej. Przeprowadzenie badań, wyniki których prezentuje ten raport, pozwoliło na scharakteryzowanie skali traumatycznych doświadczeń wychowanków oraz zakresu pomocy, jaką otrzymali w takich przypadkach. Umożliwiło również ocenę wiedzy personelu domów dziecka na temat doświadczeń wiktymizacji ich podopiecznych.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.