Klasyfikacja sprawców molestowania seksualnego dzieci - zastosowanie zmodyfikowanej typologii MTC:CM3

Dirk De Doncker, Siegfried Koeck, Jan Winter

Abstrakt


Dokonano klasyfikacji grupy sprawców pozarodzinnego molestowania seksualnego (N = 124), przy użyciu testu (De Doncker, Koeck 2003) zawierającego przekłady oryginalnych kryteriów MTC:CM3 (Knight i in. 1989). Uzyskano umiarkowanie wysokie i wysokie współczynniki zgodności między oceniającymi i wykazano trafność teoretyczną zastosowanego narzędzia. Jednakże niektóre kryteria wydawały się niejasne, a zastosowany system klasyfikacji nie odzwierciedlił różnorodności badanej próby. Wyodrębniono nowe typy sprawców mających częste kontakty z dziećmi - za ich wyodrębnieniem przemawiają zarówno dowody bezpośrednie, jak i pośrednie. Badanie przedstawione w tym artykule stanowi kolejny krok ku stworzeniu optymalnego systemu klasyfikacji sprawców molestowania seksualnego dzieci.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.