Bezpieczne Dzieciaki - Program profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Joanna Węgrzynowska, Julia Amarowicz-Pietrasiewicz

Abstrakt


Idea artykułu jest przedstawienie celu i metod prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących problemu wykorzystania seksualnego dzieci. Przedstawiona jest tematyka zajęć dla rodziców, dzieci oraz nauczycieli - trzech grup odbiorców, którzy powinni być objęci programem. Główny nacisk położony jest na sposób przekazywania informacji uczniom. Opisane są sposoby ćwiczenia bezpiecznych zachowań oraz typowe reakcje dzieci. Przywołane są opinie rodziców oraz wyniki ewaluacji prowadzonej wśród uczniów.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.