Krzywdzenie a niepełnosprawność - populacyjne badanie epidemiologiczne

Patricia M. Sullivan, John F. Knutson

Abstrakt


Cele: Ocena częstości występowania krzywdzenia i zaniedbywania w populacji dzieci - jako funkcji nepełnosprawności, powiązanie poszczególnych typów niepełnosprawności z konkretnymi formami krzywdzenia oraz analiza wpływu krzywdzenia i wykorzystywania na osiągnięcia szkolne oraz na współczynnik frekwencji szkolnej wśród dzieci niepełnosprawnych i bez niepełnosprawności.

Metoda: Po dokonaniu elektronicznego połączenia akt szkolnych z Rejestrem Centralnym, archiwami Komisji Rewizyjnej ds. Opieki Zastępczej oraz policyjnymi bazami danych, przeprowadzono szczegółową analizę aktr pod kątem okoliczności krzywdzenia.

Wyniki: Analiza okoliczności krzywdzenia oraz niepełnosprawności wykazała, że w grupie dzieci pełnosprawnych częstość występowania krzywdzenia wynosi 9%, natomiast w populacji dzieci niepełnosprawnych - 31%. Badanie ujawniło zatem istotny związek między niepełnosprawnością a krzywdzeniem.

Wnioski: Dzieci niepełnosprawne doświadczają wykorzystywania 3,4 razy częściej niż ich pełnosprawni rówieśnicy. Profesjonaliści zatrudnieni w szkołach powinni zdawać sobie sprawę z wysokiego bazowego współczynnika krzywdzenia wśród dzieci, z którymi pracują. Należy uwzględnić niepełnosprawnośc w ogólnokrajowych badaniach skali krzywdzenia.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.