Problem krzywdzenia dzieci. Postawy i doświadczenia pracowników szkół

Monika Czyżewska

Abstrakt


Poniższy artykuł ukazuje problem krzywdzenia dzieci w odniesieniu do roli, jaka w rozwiazywaniu tego problemu odgrywają pracownicy szkoły, a szczególnie nauczyciele i pedagodzy szkolni. W tekście prezentowany jest przegląd polskich i zagranicznych badan opisujących problematykę odpowiedzialności szkoły za ochronę dzieci krzywdzonych. Istotna częścią tekstu są wyniki badan, które autorka artykułu przeprowadziła w 2007 r. w wybranych szkołach podstawowych na terenie Pragi Południe wśród kadry nauczycielskiej, pedagogów szkolnych, personelu medycznego, administracyjnego oraz pracowników obsługi szkoły. Celem badan była ocena stanu wiedzy pracowników szkół podstawowych na temat zjawiska krzywdzenia dzieci oraz związanych z nim regulacji prawnych, a także analiza doświadczeń tychże pracowników w zakresie podejmowania działań na rzecz dzieci krzywdzonych i zagrożonych krzywdzeniem.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.