Warszawski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Renata Durda

Abstrakt


Artykuł dotyczy tworzenia i wdrażania miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie. Program na lata 2007–2011 został uchwalony przez Rade Miasta 8 listopada 2007 r. Do realizacji gminnych/miejskich programów z tego zakresu ustawodawca zobowiązał samorządy gminne zgodnie z art. 6. pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: „Do zadań własnych gminy należy w szczególności: 1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Program warszawski jest jednym z kilkudziesięciu w Polsce, które zostały przyjęte do realizacji do końca 2007 r.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.