Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece

Alicja Czerederecka

Abstrakt


Artykuł przedstawia najczęściej spotykane przejawy przemocy emocjonalnej wobec dzieci stosowane przez rodziców, którzy po rozstaniu nie potrafią ustalić kompromisowego rozwiązania dotyczącego zakresu opieki nad dziećmi. Autorka przedstawia doniesienia literatury psychologicznej dotyczące skutków angażowania dziecka w konflikt pomiędzy rodzicami, ustosunkowuje się także do bardzo obecnie krytykowanej koncepcji syndromu oddzielenia od drugoplanowego opiekuna ( PAS) Richarda Gardnera. Zasygnalizowano także rolę płci rodziców oraz więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami a dziećmi w rozwoju psychicznym dzieci z rozbitych rodzin.
Omówiono zostały niektóre motywy leżące u podłoża błędów wychowawczych popełnianych przez rodziców oraz sugestie dotyczące postępowania w sądzie. Omawiane problemy zostały zilustrowane dwoma przykładami nieprawidłowej sytuacji wychowawczej i wynikających stąd trudności w uregulowaniu opieki nad dziećmi.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.