Jak budować lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci? Doświadczenia Fundacji Dzieci Niczyje z realizacji programu Dobry Rodzic – Dobry Start

Agnieszka Izdebska, Karolina Lewandowska

Abstrakt


Lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci bazuje na współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodziców i dzieci w środowisku lokalnym (gminie, mieście dzielnicy), polegającej na identyfikacji i wsparciu rodzin z grupy ryzyka krzywdzenia małych dzieci.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.