Zjawisko krzywdzenia dzieci w populacji „dzieci lat dziewięćdziesiątych”– czynniki ryzyka związane z dzieckiem

Peter Sidebotham, Jon Heron,, ALSPAC Study Team

Abstrakt


Cel: Okreslenie charakterystyki dzieci, które mogą być szczególnie narażone na krzywdzenie.

Metodologia: Niniejsza analiza opiera się na dużym badaniu kohortowym ALSPAC (Avon Longitudonal Study of Parents and children - Badaniu Podłużnym Rodziców i Dzieci). Ustalono, że spośród 14256 dzieci uczestniczących w tym badaniu, 115 zostało wpisanych do rejestru ochrony dzieci przed ukończeniem 6. roku życia. Źródłem informacji dotyczących badanych dzieci były dane położnicze oraz seria kwestionariuszy wypełnianych przez rodziców w trakcie ciąży oraz w ciągu pierwszych trzech lat życia dziecka. Czynniki ryzyka przeanalizowano metodą logistycznej analizy regresji.

Wyniki: Stwierdzono istotną zależność między niską wagą urodzeniową (OR 2,08), ciążą nieplanowaną (OR 2,92), złym stanem zdrowia (OR 1,91) oraz problemami rozwojowymi (OR 1,99) w okresie niemowlęcym a późniejszym krzywdzeniem dzieci. Ponadto matki dzieci zarejestrowanych przez opiekę społeczną rzadziej wymieniały pozytywne cechy dzieci po ukończeniu przez nie 4 tygodni. Mimo to nie stwierdzono istotnego związku między krzywdzenie dzieci a negatywnymi atrybutami spostrzeganymi u dzieci w okresie niemowlęcym, problemami z karmieniem i płaczem ani częstymi napadami złości.

Wnioski: Chociaż czynniki związane z dzieckiem są istotne, jednak stanowią zaledwie niewielką część złożonego zbioru okoliczności i warunków, które prowadzą do krzywdzenia i zaniedbywania. Postawy rodziców wobec dziecka mogą mieć większe znaczenie niż rzeczywiste cechy samego dziecka.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.