Kary fizyczne w wychowaniu dzieci – uwarunkowania i konsekwencje

Karolina Halemba, Agnieszka Izdebska

Abstrakt


W dalszym ciągu kary fizyczne stanowią często stosowana przez rodziców metodę wychowywania dzieci. Dla niektórych osób są one forma „ostatecznego rozwiązania”, po które sięga się w chwili utraty kontroli nad swoimi emocjami. Inni rodzice z kolei stosują kary fizyczne w sposób zaplanowany, wierząc w ich wychowawcza i rozwojowa efektywność. Stosowanie kar fizycznych motywowane jest w tym przypadku dobrem dziecka.
Niniejszy artykuł stanowi próbę zestawienia najczęstszych motywów stosowania przez rodziców kar fizycznych ze zobrazowanymi przez wyniki badan naukowych możliwymi konsekwencjami tej metody oddziaływania na dzieci. Odnosząc się do przyczyn i celów stosowania przez rodziców kar fizycznych, sięgnięto po analizę przeprowadzona przez M.A. Strausa dotycząca argumentów broniących tej metody wychowawczej. Ponadto w artykule zaprezentowany został model teoretyczny przygotowany przez Elizabeth T. Gershoff, stanowiący próbę konceptualizacji związku doświadczania kar fizycznych i występowania określonych konsekwencji psychologicznych i behawioralnych w życiu osób nimi objętych.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.