Ocena psychologicznych aspektów wiarygodności zeznań małoletnich świadków w praktyce biegłych sądowych psychologów na podstawie analizy spraw karnych dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci

Agnieszka Sikorska–Koza

Abstrakt


Prezentowane w artykule wyniki badań koncentrują się głównie wokół problematyki przesłanek, jakimi kierują się biegli sądowi psycholodzy, oceniający zeznania małoletnich świadków, a także dotyczą ustalenia, jakim zeznaniom przypisują oni psychologiczną wiarygodność. Bezpośrednio związany jest z tym problem odpowiedniego (merytorycznie i formalnie poprawnego) ustosunkowania się biegłych do pytań sądu zawartych w postanowieniu o powołaniu biegłych w sprawach dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci. W artykule przedstawiono również demograficzną charakterystykę małoletnich ofiar, demograficzno–zawodową i penologiczną charakterystykę sprawców przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci, a także kryminalistyczną charakterystykę przemocy seksualnej stosowanej przez oskarżonych.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.