Działania na rzecz dzieci–świadków w Europie Środkowo–Wschodniej

Dorota Gajewska

Abstrakt


Artykuł przedstawia inicjatywy podejmowane na rzecz poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w procedurach prawnych, podejmowane przez organizacje uczestniczące w programie „Dzieciństwo bez krzywdzenia — ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo–Wschodniej”. Zaprezentowane działania zainspirowane zostały kampanią „Dziecko — świadek szczególnej troski”. Artykuł powstał we współpracy z organizacjami biorącymi udział w programie.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.