Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej

Katarzyna Makaruk

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badania „The Problem of Child Abuse” na temat postaw Polaków wobec kar fizycznych, stosunku do ich prawnego zakazu oraz ich stosowania w praktyce rodzicielskiej. Chociaż zwiększa się odsetek osób, które nie akceptują kar fizycznych, nadal ponad połowa badanych Polaków jest zdania, że stosowanie takich kar może być usprawiedliwione. Sześćdziesiąt procent respondentów uważa za słuszne prawne zakazanie ich stosowania. Największy sprzeciw budzą surowe kary, takie jak bicie dziecka w twarz, bicie dziecka pasem i silne bicie ręką. Niespełna co trzeci respondent uznaje, że karcenie klapsem powinno być zabronione. W analizach wykazano dodatnią zależność między akceptacją przemocy fizycznej a prawnym przyzwoleniem na jej stosowanie. Aprobata kar cielesnych w dużej mierze przekłada się na praktykę rodzicielską – większość zwolenników tego rodzaju zachowań stosuje przemoc w stosunku do dzieci. Najczęściej wykorzystywane przez Polaków kary to podnoszenie głosu oraz karcenie klapsem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CBOS (2012). O dopuszczalności stosowania kar cielesnych i prawie chroniącym dzieci przed przemocą.

FDN (2008). Stres. Poradnik dla rodziców małych dzieci.

FDN (2009). The Problem of Child Abuse: Attitudes and Experiences in Seven Countries of Central and Eastern Europe. Comparative report 2005-2009, Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrano z: http://www.canee.net/files/comparative%20report%202009.pdf.

FDN (2010a). Comparative Report of the Problem Of Child Abuse, Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrano z: http://www.canee.net/files/comparative_report_2010_eng.pdf.

FDN (2010b). Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem, Izdebska, A., Kornatowska, I., Kosicka, M., Krawczyk, K., Kwaśny, A., Lewandowska, K., Mazurczak, K., Podlewska, J., Szredzińska, R., Trąbińska-Haduch, M. (opr.).

Jarosz, E. (2013). Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań, Rzecznik Praw Dziecka.

Halemba, K., Izdebska, A. (2009). Kary fizyczne w wychowaniu dzieci – uwarunkowania i konsekwencje. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 3(8), 6–31

Sajkowska, M. (2005). The Problem of Child Abuse: Attitudes and Experiences in Seven Countries of Central and Eastern Europe. Comparative report, Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrano z: http://www.canee.net/files/comparative%20report.pdf.

Sajkowska, M., Zmarzlik, J. (2009). Bicie dzieci. Postawy i doświadczenia dorosłych Polaków. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 3(28), 87–102.

Rada Europy (2008). Zakaz kar cielesnych wobec dzieci. Pytania i odpowiedzi

Wójcik, S. (2012). Przemoc fizyczna wobec dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(39) 2012, 7–28.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.