Kampania „Słowa ranią przez całe życie”, 2012 r.

Marta Skierkowska

Abstrakt


Organizator: Fundacja Dzieci Niczyje

Agencja: Publicis

Cel kampanii: wzrost świadomości społeczeństwa nt. konsekwencji przemocy werbalnej wobec dzieci oraz promowanie alternatywnych, pozytywnych metod komunikacji z dzieckiem

Czas trwania: kwiecień–czerwiec 2012 r.

Media: prasa, radio, outdoor, Internet

Przemoc werbalna – wyzywanie, słowne poniżanie, krzyk, używanie przekleństw, krytykowanie; jest rodzajem przemocy psychicznej

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.