Jak małe dzieci korzystają z urządzeń mobilnych? Raport na podstawie danych zebranych od rodziców

Agnieszka Bąk

Abstrakt


W artykule przedstawiono wyniki badania zrealizowanego w 2015 roku przez Fundację Dzieci Niczyje na temat korzystania przez małe dzieci z urządzeń mobilnych w Polsce. W badaniu wykazano, że 64% dzieci w wieku 6 miesięcy – 6,5 roku korzystało z urządzeń mobilnych, a im starsze były dzieci, tym większy był odsetek korzystających. Są to wyniki zbliżone do uzyskanych w badaniach zagranicznych. Najczęściej dzieci wykorzystywały nowe media do oglądania filmów, a bardzo często grały czy po prostu bawiły się bez specjalnego celu. Stosunkowo duża była grupa codziennych użytkowników, także wśród najmłodszych dzieci. Jako przyczynę udostępniania dzieciom urządzeń mobilnych, rodzice najczęściej wskazywali konieczność zajęcia się własnymi sprawami lub chęć nagrodzenia dziecka. Zarówno wyniki niniejszego badania, jak i rezultaty z innych krajów wskazują na konieczność zmobilizowania rodziców do monitorowania użytkowania przez dzieci urządzeń mobilnych. Rodzice powinni nie tylko kontrolować czas i treści przekazu medialnego, ale również uczyć dzieci, jak krytycznie i bezpiecznie korzystać z nowoczesnych technologii. Zwiększy to szansę na uniknięcie w przyszłości negatywnych konsekwencji nadmiernego lub niewłaściwego korzystania z urządzeń mobilnych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atkin, A. J., Corder, K., Van Sluijs, E. M. (2013). Bedroom media, sedentary time and screen-time in children: a longitudinal analysis. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 10,137. Pobrane z: http://www.ijbnpa.org /content/10/1/137.

Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Pobrane z: www.diagnoza.com.

Czapiński, J., Panek, T. (red.). (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Pobrane z: www.diagnoza.com.

Gentile, D. A, Reimer, R. A., Nathanson, A. I., Walsh, D. A., Eisenmann, J. C. (2014). Protective Effects of Parental Monitoring of Children’s Media Use: A Prospective Study. JAMA Pediatrics, 168(5), 479–484. Pobrane z: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1852609.

GUS (2013). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycznych-z-lat-2009-2013,1,7.html.

Holloway, D., Green, L., Livingston, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. LSE, Londyn: EU Kids Online. Pobrano z: http://eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_to_eight.pdf.

Hurlock, E. B. (1985a). Rozwój dziecka. Tom 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hurlock, E. B. (1985b). Rozwój dziecka. Tom 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Ilg, F. L., Ames, L. B., Baker, S. M. (2010). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Izdebska, J., Sosnowski, T. (red.). (2005). Dziecko i media elektroniczne nowy wymiar dzieciństwa. Cz. 1 Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej. Białystok: Trans Humana.

Kemp, C. (2015). Babies as young as 6 months using mobile media: Survey shows most 2-year-olds using mobile devices, with some spending more than an hour a day on screens. AAP News, E150425-3. Pobrane z: http://aapnews.aappublications.org/content/early/2015/04/25/aapnews.20150425-3.extract.

Kabali, H., Nunez-Davis, R., Mohanty, S., Budacki, J., Leister, K., Tan, M. K., Irigoyen, M., Bonner, R. (2015). First Exposure and Use of Mobile Media in Young Children, Pediatric Academic Societies’ Annual Meeting, 25–28 kwietnia 2015 r., San Diego. Abstrakt: http://www.abstracts2view.com/pas/view.php?nu=PAS15L1_1165.3.

Kołodziejczyk, A. (2013). Wczesna edukacja medialna w rodzinie. Uwarunkowania rodzicielskich form mediacji korzystania z mediów. Edukacja, 2(123), 17–36.

Livingstone, S., Mascheroni, G., Dreier, M., Chaudron, S., Lagae, K. (2015). How parents of young children manage digital devices at home: The role of income, education and parental style. Londyn: EU Kids Online, LSE. Pobrane z: http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsIV/PDF/Parentalmediation.pdf.

Nikken, P., Schols, M. (2015). How and Why Parents Guide the Media Use of Young Children. Journal of Child and Family Studies, 24(11), 3423–3435. Pobrane z:http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10826-015-0144-4.

Ofcom (2014). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. Pobrane z: http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/media-use-attitudes-14/Childrens_2014_Report.pdf.

Pyżalski, J., Klichowski, M., Przybyła, M. (2014). Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3–6 lat. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12555/1/BestApp_raport_1_fin.pdf.

Pyżalski, J., Klichowski, M. (2014). Teoretyczny model dostosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp), do możliwości rozwojowych dzieci w wieku 3–6 lat (model DMD). Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12554/1/BestApp_raport_2_fin.pdf.

Rideout, V. (2011). Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2011. Common Sense Media. Pobrane z: https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america.

Rideout, V. (2013). Zero to Eight: Children’s Media Use in America 2013. Common Sense Media. Pobrane z: https://www.commonsensemedia.org/research/zero-to-eight-childrens-media-use-in-america-2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.