Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodzieży

Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Abstrakt


Profilaktyka suicydalna to zapobieganie samobójstwom. Akt samobójczy jest ostatecznością, a zanim do niego dojdzie młody człowiek wysyła sygnały otoczeniu. Jednak w dzisiejszym świecie rodzice, którzy na nic nie mają czasu, zaczynają rekompensować dzieciom brak kontaktu emocjonalnego czy fizycznego drogimi prezentami. Od dzieci wymaga się coraz więcej, a jednocześnie pozostawia je samym sobie, nie dając wsparcia czy pomocy. Nauczyciele w szkole muszą dysponować czasem i chęcią, by rozpoznać trudności u dziecka oraz podjąć skuteczną interwencję. W artykule skoncentrowano się więc na zadaniach rodziców i nauczycieli, które powinni realizować, by nie doprowadzić do pojawienia się zachowań ryzykownych u młodzieży. Dorośli spędzają bowiem z nastolatkami wiele czasu i są w stanie dostrzec, gdy dzieje się coś niepokojącego. Jeśli zareagują we właściwym momencie – mogą zapobiec dalszym, negatywnym konsekwencjom. Ważną rolę odgrywa też internet, w którym nastolatki poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Dlatego w przestrzeni wirtualnej powinni pracować specjaliści, którzy pomagaliby dorastającym osobom w sytuacjach kryzysowych. Naczelnym zadaniem całego społeczeństwa jest zadbanie o to, by żadne dziecko w naszym kraju nie odczuwało cierpienia i samotności, bo one prowadzić mogą do podejmowania przez nich zachowań suicydalnych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arterburn, S., Burns, J. (1993). Gdy miłość nie wystarcza. Lublin: Wydawnictwo „Pojednanie”.

Brodniak, W. A. (2007). Podstawowe problemy prewencji samobójstw dzieci i młodzieży. Wprowadzenie. W: Biuro RPD, Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 7–12). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Czabański, A. (2010). Charakterystyka zachowań samobójczych młodzieży. W: Samobójstwa wśród młodzieży – wolanie o pomoc. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z 22.01.2010 (s. 5–16). Chełm: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Chełmie.

Gmitrowicz, A. (2007). Wpływ zaburzeń psychicznych na ryzyko samobójstwa wśród młodzieży. W: Biuro RPD, Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 40–50). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Hołyst, B. (1983). Samobójstwo – przypadek czy konieczność. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hołyst, B. (1989). Kryminologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hołyst, B. (2007). Programy zapobiegania samobójstwom w amerykańskich szkołach. W: Biuro RPD, Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 31–39). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

Lelewska, E. Próby samobójcze i samobójstwa wśród młodzieży w okresie dorastania –przyczyny. Pobrane z: http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU5469.

O‘Connor, R., Sheehy, N. (2003). Zrozumieć samobójcę. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pietryga, E., Kozik, K. (2012). Kamizelka Wertera. Pobrane z: http://www.rp.pl/artykul/804697.html?print=tak&p=0.

Policja.pl (2015). Liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem. Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa/.

Pospiszyl, I. (2009). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pytko, M. (2010). Internetowe cywilizacje śmierci i miłości, wobec człowieka pragnącego popełnić samobójstwo. W: Samobójstwa wśród młodzieży – wolanie o pomoc. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z 22.01.2010 (s. 78–84). Chełm: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Wydział Zamiejscowy w Chełmie.

Szkoła bez przemocy (2008). Samobójstwa nastolatków. Pobrane z: http://www.szkolabezprzemocy.pl/175,samobojstwa-nastolatkow.

Staszewska, A. (2007). Strategie zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. W: Biuro RPD, Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 51–58). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.

WHO (2007). Broszura Światowej Organizacji Zdrowia W: Biuro RPD, Zapobieganie samobójstwom. Poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły (s. 59–79). Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.

WHO (2014). Preventing suicide: A global imperative. Pobrane z: http://www.who.int /mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/.

Zwoliński, A. (2012). Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo WAM.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.