Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży – postawy Polaków wobec zjawiska w latach 2011–2014

Dorota Żurkowska

Abstrakt


W artykule przeprowadzono analizę wyników badań sondażowych dotyczących postaw Polaków wobec zjawiska komercyjnego wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży, przeprowadzonych w latach 2011 i 2014. Na przestrzeni analizowanych lat nie zaobserwowano znaczących zmian w tym obszarze. Polacy zdecydowanie negatywnie oceniają wszystkie analizowane formy wykorzystywania: prostytucję aspiracyjną, komercyjny cyberseks, sponsoring oraz prostytucję głodową – w obu falach badania te zjawiska zostały ocenione skrajnie negatywnie przez co najmniej 73% respondentów. Równocześnie, niezmiennie ponad połowa Polaków uważa, że zjawiska te stanowią realny problem dotyczący wielu osób. Zdaniem 49% Polaków można wskazać grupy dzieci, które są szczególnie narażone na takie wykorzystywanie. W opinii osób badanych, są to przede wszystkim, dzieci i młodzież: z rodzin patologicznych, z rodzin biednych oraz z rodzin, w których rodzice nie mają czasu dla nich czasu.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Declaration and Agenda for Action. 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children (1996). Sztokholm. Pobrane z: http://www.ecpat.net/sites/default/files/stockholm_declaration_1996.pdf.

ECPAT International, FDN (2012). Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci. Pytania i odpowiedzi. Pobrane z: www.fdn.pl/broszury-ulotki-i-plakaty.

FDN (2012), Problem handlu dziećmi w Polsce i na świecie. Charakterystyka zjawiska i regulacje prawne. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrane z: http://fdn.pl/seksualne-i-komercyjne-wykorzystywanie-dzieci.

FDN (2013), Przemoc wobec dzieci w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

FDN (2013), Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko krzywdzone, nr 12(3). Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Kühn, G. (2014). Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 11–32.

Morawska, A. (2004). Wykorzystywanie seksualne dzieci dla celów komercyjnych – zarys problemu w perspektywie międzynarodowej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(1), 5–18.

Wojtkowska, B. (2012). Komercyjne wykorzystywanie dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 11(2), 67–80.

Włodarczyk, J., Hamela, M. (2011). Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży. Postawy wobec problemu. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrane z: http://fdn.pl/badania-postaw.

Włodarczyk, J., Sajkowska, M. (2013). Wykorzystywanie seksualne dzieci. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 82–100.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.