Zaniedbywanie dzieci

Maria Kolankiewicz

Abstrakt


Belsky J. (1999), Interactional and contextual determinants of attachment security, w: J. Cassidy, P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment theory and research, s. 249–264, New York: Guilford Press.

Bowlby J. (2007), Przywiązanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Browne K., Herbert M. (1999), Zapobieganie przemocy w rodzinie, tłum. Małgorzata Babiuch,
Warszawa: WSiP.

Brisch K.H. (2012), Treating Attachment Disorders, New York: Guilford Press.

Crittenden P. (1988), Relationships at Risk, w: J. Belsky, T. Nezworski (eds.), The Clinical Implications of Attachment, s. 136–174, Hillsdale: NJ Lawrence Erlbaum.

Garbarino J., Eckenrode J. (1997), Understanding Abusive Families. An Ecological Approach to Theory and Practice, New York: Jossey-Bass.

Glaser D. (2003), Podstawy teoretyczne i pojęciowe dotyczące krzywdzenia psychicznego i zaniedbywania emocjonalnego dzieci, Dziecko Krzywdzone, nr 4, s. 7–23.

Glaser D. (2006), Krzywdzenie i zaniedbywanie dzieci a funkcjonowanie mózgu – przegląd badań, Dziecko Krzywdzone, nr 14, s. 6–48.

Goldfarb W. (1945), Effects of psychological deprivation in infancy and subsequent stimulation, American Journal of Psychiatry, vol. 102, s. 18–33.

Hodges J., Tizard B. (1989), IQ and behavioural adjustment of ex-institutional adolescent, Journal of Child Psychology & Psychiatry, vol. 30, s. 53-75.

Jarosz E. (2008), Krzywdzenie dzieci, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. II, s. 837–847; Zaniedbywanie dzieci, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom VII, s. 750-762, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Jarosz E. (2006), Ograniczanie zjawiska krzywdzenia dziecka w rodzinie – idee działań międzysektorowych, Dziecko Krzywdzone, nr 14, s. 108–118.

Iwaniec D. (2003), Krzywdzenie emocjonalne a zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju, Dziecko Krzywdzone, nr 4, s. 24–39.

Iwaniec D., Szmagalski J. (2002), Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, Warszawa: Wydawnictwa UW.

Jak budować lokalny system profilaktyki krzywdzenia małych dzieci (2009), Dziecko Krzywdzone, nr 2.

Klasyfi kacja diagnostyczna DC:0-3R Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (2005), Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Fundament”.

Kolankiewicz M. (red.) (2007), Dzieci do trzeciego roku życia w instytucjach opiekuńczych w Europie.Statystyka i cechy charakterystyczne, Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Kühn G. (2010), Przypadki krzywdzenia dzieci ze skutkiem śmiertelnym, Dziecko Krzywdzone, nr 3, s. 7–23.

Lis S. (1992), Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozarodzinnym, Warszawa: PWN.

Nelson C.A. i in. (2002), An integrative, multidisciplinary approach to the study of brain-behavior relations in the context of typical and atypical development, Development and Psychopathology, vol. 14, s. 499–520.

Oatley K., Jenkins J.M. (2005), Zrozumieć emocje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

O’Connor T.G., Rutter M., Beckett C., Keaveney L., Kreppner J. & English and Romanian Adoptes Study Team (2000), The effects of global severe privation on cognitive competence: Extension and longitudinal follow-up, Child Development, vol. 7, s. 376–390.

Olechnowicz H. (1957), Choroba szpitalna (hospitalizm) u małego dziecka wychowywanego poza rodziną, Pediatria Polska, nr 7.

Olechnowicz H. (2006), Dziecko własnym terapeutą. Jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rheingold H.L., Bayley N. (1959), The later effects of an experimental modifi cation of mothering, Child Development, vol. 30, s. 363–372.

Rutter M. & The English and Romanian Adoptees Study Team (1998), Developmental catch-upand deficit, following adoption after severe global early privation, Journal of Child Psychology & Psychiatry, vol. 39, s. 465–476.

Schaffer H.R. (1981), Początki uspołecznienia dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schaffer H.R. (2007), Psychologia dziecka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Soriano A. (2002), Przemoc wobec dzieci, Kraków.

Spitz R.A. (1945), Hospitalism – An Inquiry Into the Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood, Psychoanalytic Study of the Child, vol. 1, s. 53–74.

Spitz R. (1965), The fi rst year of life : a psychoanalytic study of normal and deviant development of object relations, New York: International Universities Press.

Tizard B., Joseph A. (1970), Cognitive development of young children in residential care. A study of children aged 24 months, Journal of Child Psychology & Psychiatry, vol. 11, s. 177–186.

Zazzo R. (red.) (1978), Przywiązanie Ujęcie interdyscyplinarne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN

www.fdn.pl

www.khbrisch.de

www.safe-program.de

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.