Zdarzenia traumatyczne w okresie dzieciństwa a rozwój osobowości psychopatycznej u osób skazanych

Beata Pastwa-Wojciechowska, Agnieszka Izdebska

Abstrakt


Celem artykułu jest opisanie roli traumatycznych doświadczeń wczesnodziecięcych u osób o psychopatycznej strukturze osobowości, w tym prezentacja wyników badań poświęconych temu zagadnieniu. Badania przeprowadzono w grupie 30 mężczyzn, u których rozpoznano dyssocjalne/psychopatyczne zaburzenia osobowości. Do oceny nasilenia psychopatii wykorzystano Skalę obserwacyjną skłonności psychopatycznych (PCL-R), natomiast do oceny doświadczeń z okresu dzieciństwa Kwestionariusz traumatycznych wydarzeń życiowych i przebiegu wiktymizacji (LTVH), Skalę retrospektywnej oceny doświadczeń traumatycznych osób o psychopatycznej strukturze osobowości oraz Kwestionariusz przesiewowy stresujących zdarzeń życiowych (SLESQ). Uzyskane wyniki wspierają tezę o powiązaniu między urazowymi doświadczeniami z okresu dzieciństwa a psychopatią wśród osób skazanych. Wyniki te są zgodne z uzyskanymi wcześniej przez innych badaczy, a ponadto mogą być interpretowane zarówno w świetle teorii przywiązania, jak i teorii społecznego uczenia się.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Volume 1. Attachment. Harmondsworth: Penguin Books.

Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Volume 2. Separation. Anxiety and Anger. Harmondsworth: Penguin Books.

Bowlby, J. (1980). Attachment and loss: Volume 3. Loss. Sadness and depression.Harmondsworth: Penguin Books.

Carli, V., Mandelli, L., Zaninotto, L., Alberti, S., Roy, A., Serretti, A., Sarchiapone, M. (2014). Trait-aggressiveness and impulsivity: Role of psychological resilience and childhood trauma in a sample of male prisoners. Nordic Journal of Psychiatry, 68(1), 8–17.

Ciarkowska, W. (1976). Wybrane problemy psychopatii. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do Nauczania Psychologii, seria IV, tom 5 (s. 173–205).

De Bellis, M. D. (1999). Developmental traumatology: Neurobiological development in maltreated children with PTSD. Psychiatric Times, 16(9), 323–347.

Dishion, T. J., French, D. C., Patterson, G. P. (1995). The development and ecology of antisocial behavior. W: D. Ciccetti, D. C. Cohen (red.), Developmental Psychopathology: Vol. 2. Risk, disorder, and adaptation (s. 421–471). Nowy Jork: Wiley.

Dutton, D. G., Hart, S. D. (1992). Evidence for long-term, specific effects of child abuse and neglect on criminal behavior in men. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 36(2), 129–137.

Ferguson, G. F., Takane, Y. (2001). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fincham, F. D. (1994). Understanding the association between marital conflict and child adjustment: Overview. Journal of Family Psychology, 8(2), 123–127.

Ford, J. D., Courtois, C. A., Steele, K., Hart, O., Nijenhuis, E. R. S. (2005). Treatment of complex posttraumatic self-dysregulation. Journal of Traumatic Stress, 18(5), 437–447.

Gierowski, J. K., Heitzman, J., Rutkowski, K. (1996). Koncepcja sieci społecznej jako przykład nowoczesnego postępowania diagnostycznego w psychiatrii sądowej.

W: J. K. Gierowski, A. Szymusik (red.), Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej (s. 83–91). Kraków: Collegium Medicum UJ.

Goodman, L., Corcoran, C., Turner, K., Yuan, N., Green, B. (1998). Assessing traumatic event exposure: General issues and preliminary findings for the Stressful Life Events Screening Questionnaire. Journal of Traumatic Stress, 11(3), 521–542.

Greer, S. (1964). Study of parental less in neurotics and sociopaths. Archives of General Psychiatry, 11(2), 177–180.

Hare, R. D. (1970). Psychopathy: Theory and Research. Nowy Jork: Willey.

Hare, R. D. (1980). The Psychopathy Checklist. Niepublikowany manuskrypt. Vancouver: University of British Columbia.

Hare, R. D. (1999). Psychopathy as a risk factor for violence. Psychiatric Quarterly, 70(3), 181–197.

Hare, R. D. (2003). Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised (2 wyd.). Toronto: Multi-Health Systems.

Hare, R. D. (2007). Psychopaci są wśród nas. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Hetherington, E. M., Clingempeel, W. G. (1992). Coping with marital transitions. Monographs of the Society for Research in Child Development, 57 (2–3, Serial No. 27), 1–242.

Kendall-Tackett, K. A., Williams, L. M. I Finkelhor, D. (1993). Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies. Psychological Bulletin, 113(1), 164–180.

Kolla, N. J., Malcolm, C., Attard, S., Arenovich, T., Blackwood, N., Hodgins, S. (2013). Childhood maltreatment and aggressive behaviour in violent offenders with psychopathy. Canadian Journal of Psychiatry, 58(8), 487–494.

Lahey, B. B., Waldman, I. D., McBurnett, K. (1999). The development of antisocial behavior: An integrative casual model. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 40(5), 669–682.

Lis-Turlejska, M. (2005). Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Mac, A. (2005). Wczesne dzieciństwo młodocianych przestępców agresywnych. Poznań: Oficyna Wydawnicza Garmond.

McCord, W., McCord, J. (1964). The Psychopaths: An essay on the criminal mind. Princeton: D. Van Nostrand.

Moffitt, E. T. (2005). The new look of behavioral genetics in developmental psychopathology: Gene-environment interplay in antisocial behaviors. Psychological Bulletin, 131(4), 533–554.

Orvaschel, H., Walsh-Allis, G., Ye, W. (1988). Psychopathology in children of parents with recurrent depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 16(1), 17–28.

Ostrowska, K. (1981). Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych. Analiza kryminologiczna. Warszawa: PWN.

Patterson, G. R., DeBaryshe, B. D., Ramsey, E. (1989). A developmental perspective on antisocial behavior. American Psychologist, 44(2), 329–335.

Raine, A., Lencz, T., Taylor, K., Hellige, J. B., Bihrle, S., Lacasse, L., Colletti, P. (2003). Corpus callosum abnormalities in psychopathic antisocial individuals. Archives of General Psychiatry, 60(11), 1134–1142.

Rodríguez, F. J., Bringas, C., Rodríguez, L., López-Cepero, F., Pérez, B., Estrada, C. (2011). Drug abuse and criminal family records in the criminal history of prisoners. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 3(2), 89–105.

Roszyk, A., Izdebska, A., Peichert, K. (2013). Planning nad inhibitory abilities in criminals with anitsocial personal disorder. Acta Neuropsychologica, 11(2), 193–205.

Salekin, R. T., Neumann, S. C., Leistico, A. R., DiCicco, T. M., Duros, R. (2004). Construct validity of psychopathy in a young offender sample: Taking a closer look at psychopathy’s potential importance over disruptive behavior disorders. Journal of Abnormal Psychology, 113(3), 416–427.

Schimmenti, A., Di Carlo, G., Passanisi, A., Caretti, V. (2015). Abuse in childhood and psychopathic traits in a sample of violent offenders. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, And Policy, 7(4), 340–347.

Schimmenti, A., Passanisi, A., Pace, U., Manzella, S., Di Carlo, G., Caretti, V. (2014). The relationship between attachment and psychopathy: A study with a sample of violent offenders. Current Psychology: A Journal for Diverse Perspectives on Diverse Psychological Issues, 33(3), 256–270.

Schraft, C. V., Kosson, D. S., McBride, C. K. (2013). Exposure to violence within home and community environments and psychopathic tendencies in detained adolescents. Criminal Justice and Behavior, 40(9), 1027–1043.

Tyson, P., Tyson, R. L. (1990). Psychoanalytic theories of development: an integration. Nowy Jork: Vail-Ballou Press.

Van der Horst, F. C. P. (2011). John Bowlby – From psychoanalysis to ethology: Unraveling the roots of attachment theory. Chichester: Wiley.

Widom, C. S., Dutton, M. A., Czaja, S. J., DuMont, K. A. (2005). The development and validation of a new instrument to assess lifetime trauma and victimization history. Journal of Traumatic Stress, 18(5), 519–532

Ziemska, M. (1980). Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci. W: M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko (s. 227–253). Warszawa: PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.