Ochrona małych dzieci przed krzywdzeniem zapewniana przez pielęgniarki i położne

Katarzyna Makaruk

Abstrakt


Pielęgniarki i położne mogą odgrywać znaczącą rolę w ochronie małych dzieci przed krzywdzeniem. Artykuł prezentuje wyniki badania ilościowego zrealizowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (wtedy Fundacja Dzieci Niczyje) w próbie 338 pielęgniarek oraz położnych pracujących z rodzinami małych dzieci. Mimo że większość badanych uważa, że należy reagować, gdy dziecko doświadcza krzywdzenia ze strony swojego opiekuna, to znacząca część z nich podejmuje interwencję tylko w określonych przypadkach, a połowa twierdzi, że nie była nigdy świadkiem takiej sytuacji. Co więcej, interwencja ogranicza się często do rozmowy z opiekunem dziecka. Wyniki badań wskazują na to, że pielęgniarki i położne potrzebują wsparcia edukacyjnego na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boudreaux, M. C., Lord, W. D. (2005). Combating child homicide: preventive policing for the new millennium. Journal of Interpersonal Violence, 20(4), 380–387.

Butchart, A., Harvey, A. (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. Genewa: World Health Organization.

Fundacja Dzieci Niczyje (2010). Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem.

Fundacja Dzieci Niczyje (2012). Niepublikowany raport z badań realizowanych na potrzeby kampanii społecznej „Słowa ranią na całe życie”.

Grietens, H., Geeraert, L., Hellinckx, W. (2004). A scale for home visiting nurses to identify risks of physical abuse and neglect among mothers with newborn infants. Child Abuse Negl, 28(3), 321–37.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2009). Znaczenie profilaktyki krzywdzenia małych dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 8(2), 6–11.

Izdebska, A., Lewandowska, K. (2012). Czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci: kiedy rodzina potrzebuje szczególnej uwagi i wsparcia. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Izdebska, A., Trąbińska-Haduch, M., Lewandowska, K. (2008). Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem. Rola pielęgniarek i położnych w zapobieganiu złemu traktowaniu dziecka w rodzinie.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (2015). Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych.

Najwyższa Izba Kontroli (2013). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną.

Makaruk, K. (2013). Postawy Polaków wobec kar fizycznych a ich stosowanie w praktyce rodzicielskiej. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(4), 40–53.

Mazurczak, K., Szredzińska, R. (2016). Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci – podręcznik dla realizatorów. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Piltz, A., Wachtel, T. (2009). Barriers that inhibit nurses reporting suspected cases of child abuse and neglect. Australian Journal of Advanced Nursing 26(3), 93–100.

Podlewska, J. (2013). Uwaga dziecko! Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka. Poradnik dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Sethi, D., Bellis, M., Hughes, K., Gilbert, R., Mitis, F., Galea, G. (2013). European report on preventing child maltreatment. WHO.

TNS OBOP (2007). Potrzeby szkoleniowe grup zawodowych „pierwszego kontaktu” z przypadkami przemocy w rodzinie. Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children’s Bureau (2016). Child maltreatment 2014.

UNICEF (2003). Innocenti Report Card No. 5: A League Table of Child Maltreatment Deaths in Rich Nations. Florencja: UNICEF Innocenti Research Centre.

World Health Organization (1999). Report of the Consultation on Child Abuse.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.