Dzieci poza rodziną

Maria Kolankiewicz

Abstrakt


Opracowanie przedstawia informacje z okresu 15 lat dotyczące dzieci, które na mocy decyzji sądowych o ingerencji we władze rodzicielską z powodu zagrożenia dobra dziecka zostały umieszczone w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczych i rodzinach adopcyjnych. Niepokojącemu zjawisku wysokiej liczby będących pod nadzorem sądów małoletnich, których rodzice nie radzą sobie z wykonywaniem zadań opiekuńczo-wychowawczych, towarzyszy rosnąca liczba decyzji o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Na tle tendencji obserwowanych w ostatnich kilkunastu latach przedstawiono zmiany w systemie pieczy zastępczej od wprowadzenia ustawy w 2012 r. będące odzwierciedleniem założeń dotyczących ograniczenia liczby dzieci w instytucjach opiekuńczych i rozbudowywania różnorodnych form pieczy rodzinnej.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


GUS (2013). Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem w 2012 roku. Warszawa: GUS.

GUS (2014). Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem w 2013 roku. Warszawa: GUS.

GUS (2015). Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem w 2014 roku. Warszawa: GUS.

GUS (2016). Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem w 2015 roku. Warszawa: GUS.

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.2015.2082, 2016.1177.

Ministerstwo Sprawiedliwości (2016). Analiza ilościowa ewidencji spraw rodzinnych w sądach powszechnych w latach 2007–2015. Pobrane z: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/.

Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku, Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.