„Klaps, a nawet parę pasów…” – stosunek Polaków do przemocy w wychowaniu

Ewa Jarosz

Abstrakt


W artykule na tle ogólnej refleksji nad historią używania kar cielesnych przedstawiono wyniki badań surveyowych przeprowadzonych w ramach monitoringu postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu, który realizowany jest przez Rzecznika Praw Dziecka. Ukazuje postawy Polaków dotyczące aprobaty vs dezaprobaty zachowań przemocy wobec dziecka, jakimi są klapsy i tzw. lanie, poziom uznawania kar cielesnych w wychowaniu oraz obraz występowania i rozmiary przemocy w wychowaniu w świetle ujawnień rodziców. Uzyskany obraz pokazuje zarówno stosunkowo wysoką aprobatę społeczną przemocy w wychowaniu, jak i jej występowanie w praktyce wychowawczej polskich rodzin.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bussmann, K., Ethal, C., Shroth, A. (2009). The effect of banning corporal punishment in Europe: five nation comparison. Pobrane z: http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports /Bussman%20-%20Europe%205%20nation%20 report%202009.pdf.

Davis, P. W., Chandler, J. L., LaRossa, R. (2004). „I’ve tried the switch but he laughs through the tears”: the use and conceptualization of corporal punishment during the Machine Age 1924–1939. Child Abuse & Neglect, 28(12), 1291–1310.

Donnelly, M. (2005). Putting corporal punishment on children. W: M. Straus, M. Donnelly (red.), Corporal punishment in theoretical perspective. New Haven: Yale University Press.

Furnham, A. (2005). Spare the rod and spoil the child lay theories on corporal punishment W: M. Straus, M. Donnelly (red.), Corporal punishment in theoretical perspective. New Haven: Yale University Press.

Newell, P. (2003). Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci a ochrona praw człowieka – regulacje międzynarodowe i legislacje państw europejskich. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 2(2), 33–44.

Pinheiro, P. S. (2006). World report on violence against children. Pobrane z: www. violencestudy.int.

Sidis, B. (1919). A lecture on the abuse of the fear instinct in early education. Journal of Abnormal Psychology. 1919, 14, 333–348. Pobrane z: www.nospank.net/sidis.htm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.