O raporcie Dzieci się liczą 2017

Monika Sajkowska

Abstrakt


Realizacja, monitorowanie i promowanie uprawnień najmłodszych
Polaków ustanowionych Konwencją o prawach dziecka to moralna i prawna obligacja wszystkich organów Państwa odpowiedzialnych za dobrostan dzieci. To również statutowe zadanie wielu instytucji i organizacji pozarządowych. Jego realizacja wymaga rzetelnej
diagnozy obszarów zagrożeń i skuteczności rozwiązań polityki społecznej. Jednym z ważnych obszarów działań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest diagnozowanie problemu krzywdzenia dzieci w Polsce – gromadzenie i analiza dostępnych danych oraz prowadzenie badań na temat różnych aspektów tego zagadnienia.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.