Zachowania trudne dzieci autystycznych – sposoby przezwyciężania

Katarzyna Nadachewicz

Abstrakt


W artykule przybliżono pojęcie agresji w kontekście historycznym oraz pochylono się nad pojęciem zachowania trudne, które jest częściej stosowane przy opisywaniu zachowań dzieci autystycznych. Wyodrębniono pięć typów zachowań trudnych.
Następnie przedstawiono dwie hipotezy wyjaśniające ich powstawanie i podtrzymywanie. Opierając się na powyższym podziale, scharakteryzowano zachowania trudne i przedstawiono strategie ich przezwyciężania, kiedy dziecko zachowuje się niebezpiecznie lub agresywnie, na przykładzie systemów żetonowych i ośmiostopniowego programu wyznaczania granic, będącego częścią metody Floortime.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babiker, G., Lois, A. (2002). Autoagresja – mowa zranionego ciała. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Frith, U. (2008). Autyzm wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Greenspan, S. I., Wieder S. (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grzegorzewska, I. (2015). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży ujęcie kliniczno-rozwojowe. Polskie Forum Psychologiczne, 20(4), 484–498.

Kielin, J. (1999). Rozwój daje radość – terapia dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko… Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Lovaas, I. (1993). Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo – mój elementarz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Pisula, E. (2010). Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Pisula, E. (2012). Autyzm – od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Portman, R. (2006). Przemoc wśród dzieci. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2018). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Schopler, E., Reichler, R., Basford, A., Lansing, M., Marcus, L. (1995). Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Tom 3. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.

Suchowierska, M., Ostaszewski, P., Bąbel, P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojcieszke, B. (2017). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.

Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5. Człowiek i jego środowisko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.