Doświadczenie przemocy fizycznej w dzieciństwie a podejmowanie zachowań szkodliwych dla zdrowia. Wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich studentów

Alicja Budzyńska, Katarzyna Makaruk

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 1722 studentów z pięciu polskich uczelni. Jego celem było określenie skali przemocy fizycznej doświadczania w dzieciństwie, zidentyfikowanie form tego rodzaju krzywdzenia oraz związku między przemocą fizyczną doświadczaną w dzieciństwie a zachowaniami szkodliwymi dla zdrowia. Badani samodzielnie wypełnili kwestionariusz dotyczący negatywnych doświadczeń dziecięcych. Wyniki badania wskazują na dużą częstość występowania przemocy fizycznej (46%). Najbardziej rozpowszechnioną jej formą było karanie w postaci klapsów (41%). Stwierdzono istotny związek między doświadczaniem przemocy fizycznej w dzieciństwie a późniejszym występowaniem zachowań ryzykownych dla zdrowia, takich jak zachowania autodestrukcyjne, używanie substancji psychoaktywnych oraz ryzykownezachowania seksualne.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baban, A., Cosma, A., Balazsi, R., Sethi D., Olsavszky, V. (2013). Survey of Adverse Childhood Experiences among Romanian university students. Study Report from the 2012 Survey. Kopenhaga: World Health Organization. Regional Office for Europe.

Bellis, M.A., Hughes. K., Leckenby, N., Jones, L., Baban, A., Kachaeva, M. i in. (2014). Adverse childhood experiences and associations with health-harming behaviours in young adults: surveys in eight eastern European countries. Bull World Health Organ, 92(9), 1, 641–55.

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B, Lozano, R. (2002). World report on violence and health. Genewa: World Health Organization.

Jarosz, E. (2013). Polacy wobec bicia dzieci. Raport z badań 2013. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.

Paunovic, M., Markovic, M., Vojvodic, K., Neskovic, A., Sethi, D., Grbic, M. (2015). Survey of adverse childhood experiences among Serbian university students. Report from the 2013/2014 survey. Kopenhaga: World Health Organization. Regional Office for Europe

Pinheiro, P. S. (2006). World Report on Violence against Children. Genewa: United Nations.

Raleva, M., Jordanova-Peshevska, D., Sethi, D. (red.). (2013). Survey of adverse childhood experiences among young people in the former Yugoslav Republic of Macedonia. Kopenhaga: World Health Organization. Regional Office for Europe

Qirjako, G., Burazeri, G., Sethi, D., Miho, V. (2013). Community survey on prevalence of adverse childhood experiences in Albania. Report. Kopenhage: World Health Organization. Regional Office for Europe.

Tylor, C. (2016). Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży. Poradnik dla terapeutów, opiekunów i pedagogów. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

WHO. (1999). Report of the Consultation on child abuse prevention. Genewa: World Health Organization

WHO, International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence. Genewa: World Health Organization

WHO. (2013). Survey on adverse childhood experiences in Montenegro. National survey report. Kopenhaga: WHO Regional Office for Europe.

Wójcik, S. (2013). Przemoc w rodzinie, zaniedbanie, wiktymizacja pośrednia. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy problemu przemocy wobec dzieci. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 12(3), 40–62.

Włodarczyk, J. (2017). Klaps za karę. Wyniki badania postaw i stosowania kar fizycznych w Polsce. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(4), 81–107.

Ulukol, B., Kahiloğulları, A. K., Sethi, D. (red). (2014). Adverse childhood experiences survey among university students in Turkey. Study report 2013. Kopenhaga: World Health Organization. Regional Office for Europe.

U.S. Department of Health & Human Services, Administration for Children and Families, Administration on Children, Youth and Families, Children’s Bureau. (2016). Child maltreatment 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.