Chroniczna samotność jako czynnik ryzyka zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży

Katarzyna Wasilewska-Ostrowska

Abstrakt


Tekst koncentruje się wokół problemu samotności młodzieży. Zaprezentowano w nim definicje tego zjawiska, jego przyczyny i etapy, przez które może przechodzić człowiek, doświadczając tego stanu. Szczególną uwagę zwrócono jednak na ostatnią fazę tej samotności, tzw. chroniczną, i ukazano ją jako istotny czynnik ryzyka prowadzący do zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży. Celem artykułu jest dostrzeżenie wyzwania, jakim staje się dziś opracowanie ogólnokrajowej strategii profilaktycznej i interwencyjnej wobec problemu samotności. Jako przykład takich inicjatyw posłużono się Wielką Brytanią, w której od kilku już lat prowadzi się wiele działań na rzecz walki z tym problemem. W zakończeniu przedstawiono propozycje rozwiązań dla naszego kraju dotyczące profilaktyki samotności i systemu wsparcia społecznego dla młodzieży doświadczającej tego stanu.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski, W. (1993). Młodzież współczesna. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna (s. 380–384). Warszawa: Fundacja INNOWACJA.

Ankiersztejn-Bartczak, M., Górecka, A. (2018). Nastoletnia depresja. Poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Warszawa: Fundacja Edukacji Społecznej.

Baranowska, A. (2015). Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzież. Pedagogika społeczna, 4(58), 97–116.

Cacioppo, J. T., Patrick, W. (2008). Loneliness: human nature and the need for social connection. Nowy Jork, NY: W.W. Norton & Company.

Dubas, E. (2000). Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dubas, E. (2006). Samotność – uniwersalny „temat” życia ludzkiego i wychowania. W: P. Domeracki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne (s. 329–349). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Forum Przeciw Depresji – Kampania Społeczna. Pobrano z: https://forumprzeciwdepresji.pl/.

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: A meta-analytic review. Perspectives on Psychological Science, 10, 227–237. DOI: 10.1177/1745691614568352.

Jakuta, M. (2012). Zagubieni w tłumie – poczucie osamotnienia u współczesnej młodzieży. Resocjalizacja Polska, 3, 399–410. Jo Cox Loneliness. Pobrano z: https://www.jocoxloneliness.org/.

Karapetsas, A. V., Karapetsas, V. A., Zygouris, N. C., Fotis, A. I. (2015). Internet addiction and loneliness. ENCEPHALOS, 52, 4–9.

Kądziela-Olech, H., Żak, G., Kalinowska, B., Wągrocka, A., Perestret, G., Bielawski, M. (2015). Częstość zamierzonych samookaleczeń bez intencji samobójczych – Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do wieku i płci. Psychiatria Polska, 49(4), 765–778. DOI: 10.12740/ psychiatriapolska.pl/online-first/3.

Koyuncu, T., Unsal, A., Arslantas, D. (2014). Assessment of internet addiction and loneliness in secondary and high school students. Journal of Pakistan Medical Association, 64(9), 998–1002.

Latawiec, A. (2006). Destrukcyjny czy twórczy charakter samotności (ujęcie systemowe). W: P. Domeracki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne (s. 83–92). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Makara-Studzińska, M. (2013). Przyczyny prób samobójczych u młodzieży w wieku 14–18 lat. Psychiatria, 10(2), 76–83. Office for National Statistics. (2018). Loneliness – What characteristics and circumstances are associated with feeling lonely? Pobrano z: https://www. ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/ lonelinesswhatcharacteristicsandcircumstancesareassociatedwithfeelinglonely /2018-04-10.

Page, R. M., Yanagishita, J., Suwanteerangkul, J., Zarco, E. P., Mei-Lee, C., Miao, N. F. (2006). Hopelessness and loneliness among suicide attempters in school-based samples of Taiwanese, Philippine, and Thai adolescents. School Psychology International, 27(5), 583–559. DOI: 10.1177/0143034306073415.

Pereira, A. A. G., Cardoso, F. M. S. (2017). Searching for Psychological Predictors of Suicidal Ideation in University Students. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 33, 1–8. DOI: 10.1590/0102.3772e33420.

Powell, A. (2012). Decoding keys to a healthy life. Harvard Gazette, 2 lutego 2012 Pobrano z: https://news.harvard.edu/gazette/story/2012/02/decoding-keys -to-a-healthy-life/.

Qualter, P., Brown, S. L., Munn, P., Rotenberg, K. J. (2010). Childhood loneliness as a predictor of adolescent depressive symptoms: an 8-year longitudinal study. European Child & Adolescent Psychiatry, 19(6), 493–501. DOI: 10.1007/ s00787-009-0059-y.

Radhamani, K., Arulsamy, S. (2012). Relationship between Internet addiction and loneliness among college students. Mangalmay Journal of Education and Pedagogy, 3(1), 64–70.

Szczepański, J. (1980). Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik.

Sommer, H. (2016). Anoreksja nastolatek w świetle badań – droga do sukcesu czy akt powolnej autodestrukcji. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(1), 235–257. DOI: 10.17951/lrp.2016.35.1.235.

Suchańska, A. (1998). Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestrukcyjności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sulikowska, L. (2018). Ministerstwo na przekór samotności. Pobrano z: http://gazetalekarska.pl/?p=39006.

Szafraniec, K. (2012). Młodość jako wyłaniający się problem i nowa polityczna siła. NAUKA, 1, 101–122.

Tabak, I., Zawadzka, D. (2017). Loneliness and Internet addiction of Polish adolescents. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 17 (2), 104–110. DOI: 10.15557/ PiPK.2017.0011.

The Australian Coalition to End Loneliness. Pobrano z: https://www.endloneliness. com.au/.

The Campaign to End Loneliness. Pobrano z: https://www.campaigntoendloneliness. org/.

The Great Get Together. Pobrano z: https://www.greatgettogether.org/.

The Jo Cox Foundation. Pobrano z: https://www.jocoxfoundation.org/. Tracey Crouch. Pobrano z: https://www.facebook.com/TraceyCrouchofficial/ posts/1155545414582440.

Wasilewska-Ostrowska, K. (2013). Samotność emocjonalna – jako jeden z czynników ryzyka uzależnień wśród młodzieży. Wychowanie na co Dzień, 10–11, 17–21.

Wasilewska-Ostrowska, K. (2014). Młodzież wobec samotności w świetle badań porównawczych. Kultura i Wychowanie, 8(2), 131–144.

Wolf, D. (1995). Pokonać samotność. Warszawa: Czytelnik.

Yao, M. Z., Zhong, Z.-j. (2014). Loneliness, social contacts and Internet addiction: A cross-lagged panel study. Computers in Human Behavior, 30, 164–170. DOI: 10.1016/j.chb.2013.08.007.

Zimny, J. (2014). Zjawisko samotności – wyzwania i zagrożenia. Pedagogika Katolicka, 14(1), 19–33.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.