Przesłuchiwanie świadków z niepełnosprawnością intelektualną

Elżbieta Pieńkowska, Izabela Fornalik

Abstrakt


W polskim piśmiennictwie zagadnienia dotyczące czynności procesowych z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną są praktycznie nieobecne. Artykuł jest próbą uzupełnienia tej wiedzy. Jego celem było ukazanie specyfiki funkcjonowania świadków z niepełnosprawnością intelektualną oraz prezentacja praktycznych uwag dotyczących organizacji przesłuchania z ich udziałem.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ackerman, M. J. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: GWP.

Beail, N. (2002). Interrogative suggestibility, memory and intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disability, 15, 129–137.

Bentovim, A., Bentovim, M., Vizard, E., Wiseman, M. (1995). Facilitating Interviews with Children Who May Have Been Sexually Abused. Child Abuse Review, 4, 246–262.

Budzyńska, A. (2007). Jak przesłuchiwać dziecko – poradnik dla profesjonalistów. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.

Budzyńska, A. (2010). Psychologiczne aspekty zeznań małoletnich świadków. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 9(1), 7–14.

Clifford, B., George, R. (1996). A Field evaluation of training in three methods of witness/victim investigative interviewing. Psychology Crime and Law, 2/3, 231–248.

Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5. (2013). American Psychiatric Assosiation.

Fogden, B. C., Thomas, S. D. M., Daffern, M., Ogloff, J. R. P. (2016). Crime and victimisation in people with intellectual disability: a case linkage study. BMC Psychiatry, 16. DOI: 10.1186/s12888-016-0869-7.

Fornalik, I. (2011). Wykorzystywanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obszary zaniedbane. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4.

Green, G. (2001). Vulnerability of witnesses with learning disabilities: preparing to give evidence against a perpetrator of sexual abuse. British Journal of Learning Disabilities, 29, 103–109.

Gudjonsson, G., Henry, L. (2003). Child and adult witnesses with intellectual disability: The importance of suggestibility. Legal and Criminological Psychology, 8, 241–252.

Hershkowitz, I. (2018). NICHD-Protocol Investigations of Individuals With Intellectual Disability: ADescriptive Analysis. Psychology, Public Policy, and Law, 24(3), 393–403.

Holder, E. H., Robinson, L. O., Frost, J. E. (2011). Victims with Disabilities. The Forensic Interview. Techniques for Interviewing Victims with Communication and/or Cognitive Disabilites. Trener’s Guide. U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. Office for Victims of Crime

Jensen, T. (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children’s perspectives and the context of disclosure, Child Abuse and Neglect, 29, 1395–1413.

Kebbel, M., Hatton, C., Johnson, S. (2004). Witnesses with intellectual disabilities in court: What questions are asked and what influence do they have? Legal and Criminological Psychology, 9, 23–35.

Kebbel, M., Wagstaff, G. (1997). Why Do the Police Interview Eyewitnesses? Interview Objectives and the Evaluation of Eyewitness Performance. The Journal of Psychology, 131/6, 595–601.

McCarthy, W. (2001). Sexuality and women with intellectual disabilities. Londyn: Jessica Kingsley Publisher.

Memon, A., Vrij, A., Bull, R. (2003). Psychologia i prawo. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Millard, V. (1994). Between ourselves: experiences of a woman’s group on sexuality and sexual abuse. W: A. Craft (red.), Practice issues in sexuality and learning disability. Londyn: Routledge.

Perlman, B., Ericson, K., Esses, M., Isaacs, J. (1994). The developmentally handicapped witness: Competency as a function of question format. Law and Human Behavior, 18/2, 171–187.

Pieńkowska, E. (2008) Środowiskowe uwarunkowania ryzyka wiktymizacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 7(1), 37–49.

Scullin, M. H., Ceci, S. J. (2001). A suggestibility scale for children. Personality and Individual Differences, 30(5), 843–856.

Shabalala, N., Jasson, A. (2011). PTSD symptoms in intellectual disabled victims of sexual assault. South African Journal of Psychology, 41(4), 424–436

Sobsey, D. (1994). Sexual abuse of individuals with intellectual disability. W: A. Craft (red.), Practice issues in sexuality and learning disability. Londyn: Routledge.

Sullivan, P., Knutson, J. (2008). Krzywdzenie a niepełnosprawność – populacyjne badanie epidemiologiczne. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 7(1), 50–73.

Steller, M., Boychuk, T. (1992). Children as Witnesses in Sexual Abuse Cases: Investigative Interview and Assessment Techniques. W: H. Dent, R. Flin (red.), Children as Witnesses. Londyn: John Wiley & Sons Ltd.

Stobbs, G., Kebbel, M. (2003). Jurors’ perception of witnesses with intellectual disabilities and the influence of expert evidence. Journal of Applied Research in Intellectual Disability, 16, 107–114.

Szymańska-Pytlińska, M., Chodecka (2014). Zagrożenia wtórną wiktymizacją dziecka – ofiary wykorzystania seksualnego związanego z badaniami sądowymi. Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 72–92.

Themeli, O., Panagiotaki, M. (2014). Forensic interviews with children victims of sexual abuse: the role of the counselling psychologist. The European Journal of Counselling Psychology, 3/1, 1–19.

Zielona-Jenek, M. (2012). Przesłuchanie małoletnich świadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zmarzlik, J. (2009). Będę świadkiem w sądzie. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.