Urządzenia ekranowe w rękach dzieci w wieku 0–6 lat – zagrożenia, szanse, postulaty profilaktyczne

Łukasz Wojtasik, Ewa Dziemidowicz

Abstrakt


Wraz z rosnącą popularnością mobilnych urządzeń ekranowych (tablety, smartfony) ważną kwestią staje się ich wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych użytkowników. W artykule zestawiono wyniki zagranicznych badań dotyczących intensywności korzystania z urządzeń ekranowych przez małe dzieci z wynikami badań krajowych. Te ostatnie wskazują m.in., że w Polsce z urządzeń ekranowych korzysta ponad 40% dzieci do 2 r.ż. i aż 84% – w wieku 5–6 lat. Ponad 70% rodziców deklaruje, że motywacją do udostępniania ich dzieciom jest zajęcie się „swoimi sprawami”. Tymczasem naukowcy zwracają uwagę, że zbyt wczesne i nadmiarowe korzystanie z urządzeń ekranowych przez dzieci może szkodliwie wpływać na ich rozwój, m.in. dojrzewanie struktur mózgu i wzrok, a także prowadzić do uzależnienia. W odpowiedzi na zagrożenia organizacje zajmujące się bezpieczeństwem i ochroną zdrowia dzieci opracowują oraz upowszechniają zasady, które powinny towarzyszyć udostępnianiu dzieciom urządzeń ekranowych. Wśród nich zwraca się uwagę na wiek, do którego dzieci kategorycznie nie powinny mieć z nimi kontaktu – 18 miesięcy według American Academy of Pediatrics lub 12 miesięcy według Światowej Organizacji Zdrowia. Inne elementarne zasady to towarzyszenie dziecku, wyszukiwanie odpowiednich treści, ograniczenia czasowe adekwatne do wieku dziecka. Specjaliści uczulają rodziców, że kluczową kwestią w kontekście zagrożeń nadużywaniem urządzeń ekranowych przez dzieci jest poświęcanie im czasu i budowanie z nimi realnej relacji oraz tworzenie atrakcyjnej alternatywy dla aktywności online. Taki przekaz, omówiony szerzej w niniejszym tekście, towarzyszył m.in. akcji społecznej „Mama, tata, tablet” realizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


American Academy of Pediatrics. (2016). American Academy of Pediatrics Announces New Recommendations for Children’s Media Use (10/2016). Pobrane z: https://www. aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-ofPediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx.

Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci. Wyniki badania ilościowego. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrane z: http://fdds.pl/wpcontent/uploads/2016/05/Bak_Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport.pdf.

Boćko-Mysiorska, M. (2017). Brak bliskiej relacji z dzieckiem może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w jego mózgu. Pobrane z: https://dziecisawazne.pl/brak-bliskosci-relacji-dzieckiem-moze-doprowadzic-nieodwracalnych-zmian-mozgu.

Canadian Paediatric Society. (2017). Screen time and young children: promoting health and development in a digital world. Paediatrics and Child Health, 22(8), 461–477. DOI: 10.1093/pch/pxx123.

Cash, H., McDaniel, K. (2014). Dzieci konsoli. Uzależnienie od gier. Poznań: Media Rodzina. Fish, S. M. (2004). LEA’s Communications Series. Children’s learning from educational television: ‘Sesame Street’ and beyond. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Hill, A. (2018). Children Struggle to Hold Pencils Due to Too Much Tech, Doctors Say. The Guardian. Pobrane z: https://www.theguardian.com/society/2018/feb/25/ children-struggle-to-hold-pencils-due-to-too-much-tech-doctors-say.

Klichowski, M., Pyżalski, J., Kuszak, K., Klichowska, A. (2017). Jak technologie informacyjnokomunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? Studium teoretyczne. W: J. Pyżalski (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjnokomunikacyjnych – pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami (s. 115–157). Łódź: Wydawnictwo Eter. Pobrane z: https://repozytorium.amu. edu.pl/bitstream/10593/17972/1/Jak%20technologie%20informacyjnokomunikacyjne%20mog%C4%85%20wspiera%C4%87%20rozw%C3%B3j%20 dziecka%20w%20wieku%20przedszkolnym.pdf.

LeBourgeois, M. K., Hale, L., Chang, A. M., Akacem, L. D., Montgomery-Downs, H. E., Buxton, O. M. (2017). Digital media and sleep in childhood and adolescence. Pediatrics, 140, (Supplement 2), 92–96. Pobrane z: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/140/Supplement_2/S92.full.pdf.

Mack, A. H. (2012). Infant Media Exposure and Toddler Development. Year Book of Psychiatry and Applied Mental Health. Philadelphia, PA: Elsevier

Ofcom. (2017). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. Pobrane z: https:// www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parentsmedia-use-attitudes-2017.pdf.

Pyżalski, J., Klichowski, M., Przybyła, M. (2014). Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3–6 lat. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pobrane z: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12555/1/ BestApp_raport_1_fin.pdf.

Rechichi, C., De Mojà, G., Aragona, P. (2017). Video game vision syndrome: a new clinical picture in children? Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 54(6), 346–355.

Rideout, V. (2017). The Common Sense Census: Media Use by Kids Age Zero to Eight. San Francisco, CA: Common Sense Media.

Roberts, D. F., Henriksen, L., Foehr, U. G. (2004). Adolescents and media. W R. M. Lerner, L. Steinberg (red.), Handbook of adolescent psychology. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.

Shifrin, D., Brown, A., Jana, L., Flinn, S. K. (2015). Growing Up Digital: Media Research Symposium. American Academy of Pediatrics. Pobrane z: https://www.aap.org/ en-us/Documents/digital_media_symposium_proceedings.pdf.

Singer, J. L., Singer, D. G. (1981). Television, Imagination, and Aggression: A Study of Preschoolers. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Walsh, J. J., Barnes, J. D., Cameron, J. D., Goldfield, G. S., Chaput, J. P., Gunnell, K. E., Ledoux, A. A., Zemek, R. L., Tremblay, M. S. (2018). Associations between 24-hour movement behaviours and global cognition in USA children: a cross-sectional observational study. The Lance Child and Adolescent Health, 2(11), 783–791.

WHO. (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. World Health Organization. Pobrane z: https://apps.who. int/iris/bitstream/handle/10665/325147/WHO-NMH-PND-2019.4-eng.pdf.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.