Wykorzystanie seksualne dziecka. Wyniki Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci

Agnieszka Izdebska, Katarzyna Pilarczyk

AbstraktW artykule poddano analizie ustalenia badawcze Ogólnopolskiej diagnozy skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci dotyczące doświadczeń wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Deklaracje nastolatków w wieku 13–17 lat ujawniły, że 20% z nich padło ofiarą wykorzystania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 7% – z kontaktem fizycznym. Zdecydowanie częściej wykorzystanie seksualne było doświadczeniem dziewczyn (bez kontaktu fizycznego: 27%, z kontaktem fizycznym: 10%) niż chłopców (bez kontaktu fizycznego: 16%, z kontaktem fizycznym: 5%). Wyniki Diagnozy zestawiono z doniesieniami z pierwszej edycji badania z 2012 r. Analiza umożliwiła ponadto wyróżnienie czynników zwiększających ryzyko wystąpienia przemocy seksualnej (płeć, wiek, lokalizacja szkoły, nadużywanie alkoholu oraz choroba psychiczna osoby mieszkającej z dzieckiem). Wykazano również, że doświadczanie wybranych form przemocy seksualnej zwiększa szanse na wystąpienie zachowań samouszkadzających wśród młodzieży.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.