Penologiczne Kopciuszki – sytuacja dziecka w rodzinie naznaczonej piętnem uwięzienia z perspektywy rodziców odbywających kary długoterminowe

Monika Badowska-Hodyr

Abstrakt


W artykule zaprezentowano wyniki projektów zrealizowanych w jednostkach penitencjarnych Republiki Czech i Polski. Analizie poddano funkcjonowanie w warunkach izolacji więziennej rodziców dzieci do 15 r.ż., mających pełne prawa rodzicielskie i odbywających długoterminową karę pozbawienia wolności, oraz odczuwane przez nich dolegliwości uwięzienia. W szczególności skupiono się na sytuacji dziecka, którego rodzic odbywa karę pozbawienia wolności. Dokonano przeglądu rozwiązań oraz zaleceń prawnych dotyczących osadzonych rodziców i ich dzieci. Ponadto na podstawie zebranego materiału badawczego opracowano rekomendacje oraz zalecenia dla optymalnego i jak najbardziej konstruktywnego modelu postępowania penitencjarnego z osadzonymi odbywającymi długoterminową karę pozbawienia wolności, który będzie uwzględniał sytuację nie tylko osadzonych, ale i ich rodziny, w szczególności dzieci.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.