„Komisja ds. Pedofilii” jako niewłaściwa odpowiedź na przypadki krzywdzenia

Katarzyna Katana

Abstrakt


Ustawodawca polski zdecydował się wprowadzić do systemu prawnego instytucję organu kolegialnego skupionego na badaniu przypadków czynów skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych przed laty na szkodę małoletnich i obecnie już przedawnionych. Badanie prowadzone przez rzeczoną Komisję miałoby prowadzić do wpisania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym także osób, wobec których sąd powszechny nie wydał orzeczenia, poprzedzonego procesem zmierzającym do wieloaspektowej oceny ich czynów. Regulacja taka jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego, w tym z tymi o charakterze międzynarodowym, i stanowi nieadekwatną reakcję aparatu państwowego, szczególnie wobec istnienia alternatywnych dróg, którymi mógł podążyć ustawodawca.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.