Negatywne doświadczenia w dzieciństwie i związane z nimi skutki zdrowotne – przegląd systematyczny i metaanaliza

Kaitlyn Petruccelli, Joshua Davis, Tara Berman

Abstrakt


Wprowadzenie: Centrum do Spraw Kontroli Chorób (Centers for Disease Control – CDC) i organizacja Kaiser Permanente opracowały Skalę negatywnych doświadczeń w dzieciństwie (adverse childhood experiences – ACE), aby rozpoznawać tego rodzaju niekorzystne doświadczenia. Celem niniejszego badania był systematyczny przegląd zmiennych wynikowych związanych z negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie mierzonymi za pomocą Skali CDC-Kaiser, aby zrozumieć różnorodność zmiennych wynikowych powiązanych z tą skalą.

Metody: Autorzy przeprowadzili wyszukiwanie anglojęzycznych artykułów opublikowanych do 30 września 2016 r., korzystając z baz danych OVID Medline®, OVID Medline® Daily, Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, ERIC®, HAPI® oraz SCOPUS®. Artykuły zostały wyselekcjonowane przez przeszkolonych analityków na podstawie ustalonych z góry kryteriów włączenia, takich jak publikacja badawcza, zdrowa próba, użycie Skali ACE CDC-Kaiser oraz ocena skutków zdrowotnych (zmiennych wynikowych związanych ze zdrowiem). Para analityków posłużyła się specjalnie opracowanym formularzem abstrakcji danych, aby niezależnie od siebie zebrać dane z każdego badania. Zagregowano i porównano proste (nieskorygowane) i skorygowane ilorazy szans związane z wynikami uzyskanymi na skali ACE.

Wyniki: Spośród 3167 tytułów wyodrębniliśmy 96 artykułów, w których oceniano skutki zdrowotne powiązane z negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie, mierzonymi przy użyciu Skali ACE CDC-Kaiser. Większa liczba badań koncentrowała się na zmiennych psychospołecznych i behawioralnych niż na zmiennych medycznych. Większość badań ujętych w niniejszej analizie miała charakter retrospektywny i obserwacyjny oraz opierała się na tym samym zbiorze danych. Skutki psychospołeczne/behawioralne charakteryzują się wyższym ilorazem szans niż skutki medyczne wraz ze wzrostem wyników uzyskanych na skali ACE.

Wnioski: Ekspozycja na liczne negatywne doświadczenia dziecięce jest powiązana z szerokim zakresem skutków. Zgromadzone dane wskazują na korzyści płynące z prowadzenia badań przesiewowych pod kątem ACE przy użyciu Skali CDCKaiser i podkreślają potrzebę opracowania interwencji, które łagodziłyby skutki tych doświadczeń.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.