Kuratela rodzinna – proces profesjonalizacji, współczesne wyzwania i potrzeby

Alina Prusinowska-Marek

Abstrakt


Kuratela rodzinna, która w Polsce ma prawie stuletnią tradycję, zawsze była ściśle związana organizacyjnie i funkcjonalnie z sądownictwem rodzinnym. Od roku 2002 organizację, zakres uprawnień i obowiązków, samorządność oraz odpowiedzialność dyscyplinarną kuratorów określa ustawa o kuratorach sądowych. Kandydaci do wykonywania zawodu kuratora muszą spełniać określone w ustawie wymogi i mieć wyższe wykształcenie kierunkowe, a przed dopuszczeniem do wykonywania zawodu muszą odbyć roczną aplikację i zdać egzamin zawodowy. Kuratorzy są funkcjonariuszami publicznymi i zawodem zaufania publicznego, stąd w ich pracy istotne znaczenie ma profesjonalizm oraz wysoka kultura zawodowa. Kuratorzy rodzinni nadzorują wykonanie postanowienia sądu przez osoby, których ono dotyczy. Ich rola nie ogranicza się jednak do kontrolowania wykonania orzeczenia – ustawodawca mówi, że kuratorzy wykonują też zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i profilaktycznym. Często są pierwszym profesjonalistą, który pomaga rodzinie zmienić sposób jej dotychczasowego funkcjonowania i angażuje inne służby społeczne do tego działania. Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych informacji o zawodzie kuratora sądowego i praktyce jego wykonywania.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.