Nadużywanie internetu przez młodzież. Wyniki badania EU NET ADB

Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik

Abstrakt


Cele badawcze postawione w artykule to określenie skali zjawiska oraz czynników ryzyka nadużywania internetu wśród polskich nastolatków. Kryteria nadużywania internetu spełnia niewielki odsetek badanych — 1,3%. Większą grupę (12%) stanowią osoby zagrożone nadużywaniem internetu. Analizy nie wykazały różnic istotnych statystycznie w przypadku zmiennych płeć, wiek i wykształcenie rodziców. Najczęściej występujące symptomy nadużywania internetu to mówienie sobie: „Jeszcze tylko chwilkę”, gdy jest się online, spędzanie w sieci więcej czasu niż się zamierzało oraz sprawdzanie maila i innych wiadomości zanim zabierze się do innych czynności, które należy wykonać. Dysfunkcyjni użytkownicy internetu podejmują prawie wszystkie aktywności online istotnie częściej niż funkcjonalni użytkownicy. Dysfunkcyjni użytkownicy istotnie częściej niż funkcjonalni użytkownicy próbują ograniczyć korzystanie z internetu pod wpływem rodziców, nauczycieli lub innych dorosłych osób (p<0,01) i istotnie rzadziej podejmują taką decyzję, ponieważ korzystanie z internetu przestało ich interesować (p<0,01). Osoby dysfunkcyjnie korzystające z internetu oceniały gorzej wszystkie aspekty swojego życia niż funkcjonalni internauci oraz uzyskały wyższe wyniki na wszystkich skalach problemowych kwestionariusza samooceny.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.