Powiedzieć zaufanemu dorosłemu – czynniki związane z prawdopodobieństwem ujawnienia przez dziecko doświadczeń wykorzystywania seksualnego przed lub w trakcie formalnego przesłuchania

Hanna M. Grandgenett, Samantha L. Pittenger, Emily R. Dworkin, David J. Hansen

Abstrakt


Tło: Wiele dzieci, które doświadczyły wykorzystywania seksualnego, zwleka z ujawnieniem wykorzystywania lub wcale go nie ujawnia nawet podczas formalnego przesłuchania.
Cel: Zbadanie czynników związanych z procesem ujawnienia wykorzystywania seksualnego dzieci (WSD). Osoby badane i miejsce badania: Ofiary WSD (N = 1732), które trafiły do Centrum Pomocy Dzieciom (Child Advocacy Center) na przesłuchanie. Metoda: Przetestowaliśmy model strukturalny, aby określić predyktory ujawnienia WSD przed przesłuchaniem i w jego trakcie, z zastosowaniem wtórnej analizy danych. Wyniki: Prawdopodobieństwo ujawnienia wykorzystywania przed przesłuchaniem było mniejsze, jeśli dzieci były świadkami przemocy domowej (β = –0,233; p < 0,05). Opiekunowie rzadziej wierzyli w prawdziwość zarzutu wykorzystywania, jeśli domniemany sprawca mieszkał w tym samym domu (β = –0,386; p < 0,05), a częściej, jeśli dziecko wcześniej ujawniło wykorzystywanie (β = 0,286; p < 0,05). Prawdopodobieństwo ujawnienia WSD podczas przesłuchania było większe, jeśli dziecko było starsze (β = 0,209; p < 0,05), jeśli domniemany sprawca mieszkał w tym samym domu (β = 0,286; p < 0,05), jeśli dziecko już wcześniej ujawniło wykorzystywanie (β = 0,254; p < 0,05) oraz jeśli opiekun wierzył w prawdziwość zarzutu wykorzystywania (β = 0,213; p < 0,05). Sprawca mieszkający w tym samym domu (β = –0,082; p < 0,05) oraz wcześniejsze ujawnienie WSD (β = 0,060; p < 0,05) były związane z ujawnieniem w trakcie przesłuchania pośrednio – poprzez zmienną wiary opiekuna w prawdziwość zarzutu.

Wnioski: Wyniki potwierdzają istotne znaczenie kontekstu rodzinnego i wiary opiekuna w prawdziwość zarzutu WSD w procesie ujawniania takich doświadczeń przez dzieci uczestniczące w formalnych dochodzeniach.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.