Między wsparciem rodziny a ochroną dziecka przed krzywdzeniem – rola i zadania asystenta rodziny w czasie pandemii w kontekście działań innych zawodów pomocowych.

Izabela Krasiejko

Abstrakt


W trakcie pandemii, a zwłaszcza podczas trzech fal wzrostu liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zostały zmienione zasady pracy pracowników instytucji pomocowych z rodzinami. Musieli oni nauczyć się pracować korespondencyjnie, przez telefon lub wideokonferencje, a jeśli bezpośrednio, to z przestrzeganiem reżimu sanitarnego. Ograniczono wychodzenie w środowisko. Klienci przychodzą do instytucji w wyznaczonych godzinach, rozmowy odbywają się w budynku lub na zewnątrz. Pracownicy prowadzą poradnictwo dla podopiecznych pod względem funkcjonowania podczas epidemii: jak zabezpieczać się przed zakażeniem, korzystać z porad lekarza lub kontaktować się z instytucjami publicznymi. Oferują wsparcie emocjonalne. Angażowali się w wyposażenie dzieci w rodzinach w odpowiedni sprzęt pozwalający na edukację zdalną. W okresie kwarantanny, kiedy dzieci nie chodzą do placówek oświatowych i wsparcia dziennego, istnieje też potrzeba monitorowania ich sytuacji w środowisku rodzinnym w celu zapobiegnia krzywdzeniu. W artykule opisano rolę i zadania poszczególnych zawodów pracujących z rodziną z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem asystenta rodziny. Ponadto zaprezentowano model wielosektorowej kooperacji z rodziną i na jej rzecz.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.