Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w roku 2020 na podstawie rozmów w 116 111 – telefonie zaufania

Paulina Dąbrowska

Abstrakt


W artykule przeanalizowano dane liczbowe pochodzące z 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży zebrane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) w latach 2019 i 2020. Uzyskane wyniki wskazują na pogorszenie ogólnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w wyniku pandemii COVID-19 oraz wprowadzanych restrykcji mających na celu ograniczenia jej rozprzestrzeniania się. Pandemia spowodowała u dzieci i nastolatków wzrost częstości stanów lęku, niepokoju, napięcia, stresu i samotności, co przełożyło się na częstsze występowanie myśli i prób samobójczych, a co za tym idzie zwiększyło liczbę interwencji podejmowanych przez pracowników FDDS. Izolacja i zamknięcie ograniczyły dostęp do podstawowej opieki psychologicznej zapewnianej przez placówki edukacyjne, a także wpłynęła na zmianę paradygmatu komunikacyjnego między dziećmi a telefonem zaufania.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.