Krzywdzenie dzieci podczas pandemii COVID-19 – wpływ utraty pracy przez rodziców na przemoc psychiczną i fizyczną wobec dzieci

Monica Lawson, Megan H. Piel, Michaela Simon

Abstrakt


Kontekst: Utrata pracy spowodowana pandemią COVID-19 wiąże się ze znacznym ryzykiem wystąpienia przemocy wobec dzieci. Czynniki ochronne, takie jak radzenie sobie za pomocą przeformułowania, mogą obniżyć ryzyko krzywdzenia dzieci wynikające z utraty pracy.

Cel: W badaniu przeanalizowano czynniki związane z krzywdzeniem dzieci podczas pandemii COVID-19, w tym utratę pracy przez rodziców, oraz to, czy przeformułowanie poznawcze ograniczyło powiązania między utratą pracy a krzywdzeniem dzieci.

Metodologia: Próba obejmowała 342 rodziców (62% matek) dzieci w wieku 4–10 lat (M = 7,38 roku, SD = 2,01; 57,3% chłopców) mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy wypełnili kwestionariusze internetowe dotyczące ich doświadczeń związanych z COVID-19, służące do badania strategii rozwiązywania konfliktów w rodzinie Conflict Tactics Scale w wersji Rodzic–Dziecko oraz kwestionariusze. Skali zmagania się z kryzysem rodzinnym F-COPES.

Wyniki: W ramach dwóch analiz logistycznej oceniono predyktory dotyczące tego, czy rodzice stosowali podczas pandemii przemoc psychiczną lub fizyczną wobec swoich dzieci, poddając kontroli statystycznej historię przemocy, objawy depresji u rodziców, ich stabilność finansową oraz wiek i płeć zarówno rodzica, jak i dziecka. W przypadku rodziców, którzy utracili pracę (OR = 4,86, 95% CI [1,19, 19,91], p = 0,03), cierpieli na cięższą depresję (OR = 1,05, 95% CI [1,02, 1,08], p < 0,01) i w przeszłości stosowali przemoc psychiczną wobec swoich dzieci (OR = 111,94, 95% CI [28,54, 439,01], p < 0,001), istniało większe prawdopodobieństwo stosowania przemocy psychicznej podczas pandemii. W odniesieniu do przemocy fizycznej ustalono istotną interakcję między utratą pracy a radzeniem sobie za pomocą przeformułowania (OR = 0,76, 95% CI [0,59, 0,99], p = 0,04). Wśród rodziców, którzy utracili pracę, prawdopodobieństwo stosowania przemocy fizycznej malało wraz ze wzrostem radzenia sobie za pomocą przeformułowania.

Wnioski: Utrata pracy podczas pandemii COVID-19 stanowiła znaczący czynnik ryzyka krzywdzenia dzieci. Radzenie sobie za pomocą przeformułowania może stanowić istotny czynnik łagodzący wpływ takiego powiązania na stosowanie przemocy fizycznej, a wynikające z niego implikacje mogą posłużyć zapobieganiu krzywdzeniu.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.