Ewaluacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego adresowanych do dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia

Anna Borucka, Bartosz Kehl

Abstrakt


W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych oraz promocji zdrowia psychicznego adresowanych do dzieci i młodzieży. Przedstawiono podstawowe typy ewaluacji wraz z odpowiednimi dla danego rodzaju pytaniami ewaluacyjnymi: ex-ante, ekspertyzę, on-going, procesu, formatywną, ex-post, wyników, konkluzywną i efektywności. Sformułowano także pięć zasad, które warto uwzględnić na poszczególnych etapach planowania ewaluacji: 1) znajomość definicji różnych typów ewaluacji i ich zastosowania; 2) precyzyjne formułowanie pytań ewaluacyjnych; 3) odpowiedni sposób doboru uczestników badań ewaluacyjnych programów profilaktycznych; 4) odpowiedni dobór metod i narzędzi do zbierania danych; 5) uważna analiza zebranych danych i interpretacja wyników. Każdą z zasad wyjaśniono w oparciu na wiedzy naukowej. Ponadto uwzględniono własne doświadczenia oraz przykłady błędów i wskazówki, jak ich unikać. Celem artykułu jest uporządkowanie podstawowej wiedzy z zakresu ewaluacji programów profilaktycznych.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.