Bariery w zaspokajaniu potrzeb dzieci krzywdzonych. Perspektywa profesjonalistów

Katarzyna Makaruk

Abstrakt


Celem artykułu jest określenie najważniejszych potrzeb dzieci krzywdzonych oraz wskazanie barier, które utrudniają zaspokojenie tych potrzeb przez rodziców i profesjonalistów. Badanie jakościowe z profesjonalistami pracującymi w obszarze pomocy dzieciom krzywdzonym zrealizowano od września 2020 r. do marca 2021 r. Przeprowadzono łącznie 50 indywidualnych wywiadów telefonicznych. Okazało się, że zdaniem badanych najważniejszym i zarazem najtrudniejszym zadaniem jest  zadbanie o poczucie bezpieczeństwa dziecka. Wyniki badań wskazały również na liczne bariery w udzieleniu dziecku odpowiedniej pomocy i zaspokojeniu jego potrzeb. Tym, co powstrzymuje rodziny przed skorzystaniem ze wsparcia, jest brak motywacji, brak zaangażowania w pomoc dziecku, obawa przed ingerencją instytucji pomocowych, odczuwanie wstydu przed skorzystaniem z pomocy, wybiórcze zainteresowanie ofertą wsparcia, marginalizowanie potrzeb dziecka i uzależnienie od sprawcy. Do barier po stronie profesjonalistów zaliczono brak uważności i wrażliwości, niechęć do angażowania się, obawę przed odpowiedzialnością i brak osobistych kontaktów między profesjonalistami.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.