Rozwój społeczno-moralny młodzieży z FAS i jego wybrane uwarunkowania – studium jakościowe

Elżbieta Hornowska, Teresa Jadczak-Szumiło, Michał Głuszek

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących społecznego funkcjonowania dzieci, u których zdiagnozowano płodowy zespół alkoholowy (fetal alcohol syndrome – FAS). Poziom rozwoju intelektualnego badanych dzieci mierzony testem WISC-R był na poziomie przeciętnym lub powyżej przeciętnej. Wykorzystaną metodą badawczą był wywiad częściowo ustrukturyzowany, obejmujący 10 pytań z testu „Zachowania” baterii APIS-P. Wyniki dzieci z FAS porównano z wynikami dzieci z grupy kontrolnej, dobranej pod względem poziomu funkcjonowania intelektualnego. Łącznie zbadano ośmioro dzieci w wieku 13–16 lat. Otrzymane wyniki wskazują, że źródeł swoistych trudności w funkcjonowaniu społecznym dzieci z FAS należy szukać poza ich poziomem funkcjonowania intelektualnego mierzonego testem inteligencji. Dzieci te mogą dobrze wypadać w testach, a mimo to ujawniać liczne problemy natury społecznej i rozwojowej. Mają one liczne problemy społeczne niezależnie od ilorazu inteligencji. Dlatego też wczesna diagnoza FAS u dzieci może być czynnikiem chroniącym przed narastaniem kolejnych trudności.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.