Znaczenie mechanizmu Serious Case Reviews dla systemowej ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Jak jego wprowadzenie może wspomóc budowanie w Polsce szerokiego systemu ochrony dzieci?

Joanna Gorczowska

Abstrakt


Analizy poważnych przypadków (Serious Case Reviews – SCR) lub praktyka ochrony dzieci – jak brzmi aktualna nazwa – jest dobrze ugruntowaną i integralną częścią systemu ochrony dzieci w Wielkiej Brytanii. Główną zasadą tego mechanizmu jest poprawa ochrony dzieci oraz ich dobra poprzez wspieranie kultury uczenia się wśród praktyków i instytucji o tym, co wymaga zmian i jak to osiągnąć. Mechanizm SCR rozwijał się przez lata, zmieniając swoją strukturę i charakter. Największym osiągnięciem SCR było rozpoczęcie debaty na temat dobra i bezpieczeństwa dzieci oraz próba określenia progu zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, który wymaga ingerencji państwa. Rekomendacje z najważniejszych analiz zaowocowały poważnymi reformami systemu opieki nad dziećmi, które sprawiły, że system brytyjski stał się bardziej skoncentrowany na dzieciach. Polska rozpoczęła prace nad podobną koncepcją w związku z rosnącą liczbą dzieci, które zmarły lub doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku przemocy stosowanej przez rodziców lub opiekunów mimo wsparcia i nadzoru służb społecznych. Aby lepiej chronić dzieci, polski system wsparcia rodziny musi się zmienić i stać się systemem skupionym wokół potrzeb dziecka. Dostosowany do polskich realiów mechanizm SCR ma szansę rozpocząć spóźnioną debatę na temat dobra i ochrony dzieci, ich potrzeb i tego, co państwo musi zrobić, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Ma też potencjał do stworzenia modelu dobrze wykwalifikowanych i wspieranych praktyków, którzy zapewnią, że głos dzieci – zwłaszcza tych, które cierpią w milczeniu – będzie nie tylko słyszany, ale także włączony w proces podejmowania decyzji na poziomie systemowym.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.