Uprzedzenia i różnice kulturowe wobec rodzin imigranckich a działania służby ochrony praw dziecka w Norwegii – przegląd prawny i systemowy

Maja Bednarowicz

Abstrakt


Celem artykułu jest interdyscyplinarne przedstawienie wyzwań związanych z uczestnictwem dzieci przynależących do mniejszości narodowych w pieczy zastępczej. Przeprowadzona analiza pozwoliła przybliżyć prawne aspekty związane z tematyką dyskryminacji, tożsamości kulturowej i narodowej oraz funkcjonowania pieczy zastępczej w systemie norweskim wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Największą mniejszością narodową w Norwegii są Polacy, więc poruszane zagadnienia w dużej mierze dotyczą także Polonii żyjącej w Skandynawii. Artykuł stanowi zbiór raportów eksperckich, piśmiennictwa, uwag i rekomendacji Komitetu Praw Dziecka, a także doświadczeń przedstawicieli mniejszości narodowych mieszkających w krajach skandynawskich.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.