Wstęp

Magdalena Arczewska

Abstrakt


Polskie prawo gwarantuje prymat wychowania w rodzinie własnej dziecka. Rodzina jako podstawa naturalnego środowiska rozwoju i dobra dziecka objęta jest niezbędną ochroną państwa oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wykonywać obowiązki. Otrzymuje ona także wsparcie w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych m.in. w formie działań profilaktycznych, poradnictwa czy terapii. Priorytetem w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest środowiskowa pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dzieci.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.