Ryzyko wykorzystywania seksualnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – studium przypadku

Marcin Bednarczyk

Abstrakt


W kontekście szerzej pojętego zjawiska przemocy seksualnej wobec dziecka często pojawiają się pojęcia związane z czynnikami ryzyka, grupami ryzyka lub cechami dziecka, które mogą predysponować je do stania się ofiarą wykorzystywania seksualnego. Perspektywa psychospołeczna wskazuje wprawdzie określone elementy związane z indywidualnymi cechami osoby czy specyfiką instytucji opiekuńczo-wychowawczej, jednak specjaliści są zgodni co do tego, że ofiarą przemocy seksualnej może być każde dziecko, niezależnie od miejsca zamieszkania, sposobu funkcjonowania rodziny generacyjnej czy środowiska społecznego, w jakim przebywa.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.