Fałszywe oskarżenia o wykorzystanie seksualne jako jedna z form krzywdzenia dziecka

Małgorzata Wojciechowska

Abstrakt


Artykuł dotyczy problematyki fałszywych oskarżeń o wykorzystanie seksualne dziecka, które pojawiają się przy okazji konfliktu dotyczącego uregulowania opieki nad dzieckiem i konsekwencji tej sytuacji dla małoletniego (takich jak zaburzenia w różnych aspektach rozwoju, rozpad rodziny, zaburzenie lub zerwanie więzi czy w skrajnych przypadkach umieszczenie go w pieczy zastępczej). Wskazano w nim wszystkie istotne elementy, które należy wziąć pod uwagę, opracowując opinie w sprawach dotyczących wykorzystania małoletniego. Następnie przeanalizowano 126 przypadków, w których co najmniej jeden z punktów postanowienia zlecał biegłym ocenę, czy wyniki badań lub wypowiedzi bądź zeznania dziecka przemawiają za wnioskiem, że padło ono ofiarą wykorzystania seksualnego (do takiego wniosku biegli Instytutu doszli w ponad 70% przypadków). Dalszej analizie poddano niespełna 29% przypadków, w których zdaniem biegłych wykorzystanie dziecka było wątpliwe, a następnie wskazano i omówiono pewne charakterystyczne cechy tych spraw. Ponadto wskazano rozległe negatywne skutki we wszelkich obszarach funkcjonowania i rozwoju dziecka, jakie przynosi indukowanie mu, że zostało skrzywdzone przez bliską mu osobę.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.