Przywiązanie w sądzie – kwestie dotyczące ochrony dzieci i opieki nad dziećmi

Tommie Forslund, Pehr Granqvist, Marinus H. van IJzendoorn

Abstrakt


Celem nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (krio) w zakresie instytucji kuratora procesowego miała być m.in. poprawa sytuacji prawnej małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem, którego miałby się dopuścić jego rodzic lub opiekun prawny. Ponad dwuletni okres obowiązywania nowych przepisów art. 99 krio ujawnił – zdaniem praktyków – ich poważne mankamenty w kwestiach dotyczących ustawowych dyrektyw wykształcenia radców prawnych i adwokatów reprezentujących małoletnich, rzeczywistej reprezentacji małoletniego w toku procesu przed organami ścigania i sądami oraz czynnego udziału kuratorów w czynnościach procesowych. W artykule obnażono poważne braki systemowe, które w dalszym ciągu statuują małoletniego pokrzywdzonego na straconej pozycji.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.