Wstęp

Magdalena Szafranek

Abstrakt


Potrzeba specjalistycznej diagnozy dokonywanej na potrzeby sądu była akcentowana od lat 20. XX w. Na przestrzeni ponad trzech dekad zadania w tym zakresie w polskim porządku organizacyjnym pełniły rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne. Działające obecnie Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (OZSS) funkcjonują na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz.U. 2015 poz. 1418). Ustawa ta przekształciła rodzinne ośrodki diagnostyczno konsultacyjne w OZSS działające w sądach okręgowych.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.