Funkcja ochronna i prewencyjna opinii OZSS w wypadku zagrożenia dobra dziecka

Bartłomiej Witucki

Abstrakt


Opinie biegłych w postępowaniach cywilnych mają szczególne znaczenie dowodowe, a w konsekwencji stanowią kluczową podstawę faktyczną końcowego orzeczenia. W wypadku opinii Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (OZSS) doniosłość tego środka dowodowego jest tym większa, że – zdaniem autora – można mu przypisać funkcję ochronną i prewencyjną w wypadku zagrożenia dobra dziecka. Konkluzje odnośnie do funkcji opinii OZSS poprzedza opis genezy tego środka dowodowego i standardu opiniowania. Autor przybliża także pojęcie dobra dziecka w kontekście przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konwencji o ochronie praw dziecka. Odnosząc się do praktyki procesowej, autor wskazuje przykłady zagrożenia dobra dziecka, dowodząc postawionej tezy, zgodnie z którą w świetle braku skutecznych środków ochrony prawnej na gruncie przepisów karnych w wypadkach nadużyć władzy rodzicielskiej i zagrożenia dobra dziecka, opinię OZSS należy postrzegać w kategoriach ochronnych i prewencyjnych.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.